SSS

mali yardımÇocuk parası nedir? Nasıl alınır?

Çocuk Parası: Bir çocuk Almanya’da, Avrupa Birliği ülkesinde veya Avrupa Ekonomi Bölgesi Anlaşmasına üye bir ülkede yaşıyorsa ve 18 yaşını bitirmemişse, ebeveynlerinin çocuk parası alma hakkı vardır. Çocuğunuz meslek öğreniyor veya yüksek öğrenim görüyorsa çocuk parası hakkı 25. yaş gününe kadar uzar. İlk iki çocuğun herbiri için aylık 184 Avro, üçüncü çocuk için 190 Avro ve sonraki her çocuk için 215 Avro çocuk parası ödenir. Çocuk parası için İş Bulma Ajansı’nın Aile Sandığı’na (Familienkasse) dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Buna ilaveten ailelerin gelir vergisi hesaplanırken gelirden her çocuk için vergiden muaf bir meblağ düşülür. Çocuk parası dilekçe formunu internetten www.familienkasse.de adresinden indirebilirsiniz. Çocuk Yardımı Aşağıdaki koşullarda Alman Devleti, düşük gelirli aileleri ayrıca çocuk yardımıyla desteklemektedir: ■ Bekar çocuklarınız 25 yaşın altındaysa ve sizinle aynı evde yaşıyorlarsa. ■ Geliriniz ve varlıklarınız ebeveynlerin asgari geçimini sağlayıp, çocuklarınkini sağlayamıyorsa. ■ Sosyal yardım ya da 2. derece işsizlik parası almıyorsanız Çocuk yardımının tutarı, ebeveynlerin gelirine ve varlıklarıyla bağlantılıdır ve çocuk başına aylık azami 140 Avro’dur. Çocuk yardımı için dilekçe formunu Aile Sandığı’ndan, dilerseniz internetten www.familienkasse.de adresinden de alabilirsiniz. Yabancılar, yerleşme izinleri olduğu takdirde, aynı hakka sahiptirler. Oturma izni olanlar da, Almanya’da çalışma hakkına sahipseler ya da Almanya’da izinli olarak çalışmışsalar çocuk parası alabilirler.